Begeleiding De Koperhorst bij opstellen strategisch beleidsplan