Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Kleinschalige woonzorgvoorziening